Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostródzie im. Armii Krajowej - strona głównaSzkoła Podstawowa nr 1 w Ostródzie im. Armii Krajowej - strona główna
Wizytówka szkoły - historia, o szkole, patron, szkoła z klasą, szkoła w liczbach
Struktura organizacyjna
Partnerzy szkoły
Społecznoś_ szkolna
Dokumenty szkolne
Strój szkolny
Jak pracujemy
Z życia szkoły
Rodzice
Uczniowie
Szkolna Liga Szachowa
Z matematyką przez świat
Dziennik elektroniczny

 

Związek Gmin Regionu
Ostródzko - Iławskiego
"Czyste Środowisko"
zaprasza na grę
o segregowaniu odpadówOśrodek doskonalenia nauczycieli w Olsztynie

KO Olsztyn

MEN


   

Statystyki  Licznik start:
15 marca 2015

 

Misja szkoły
"Uczymy i wychowujemy, aby dobrze nam było ze sobą i z innymi"
Dzisiaj jest:
Kontakt 


Cele
Celem projektu jest wspieranie współpracy między szkołami objętymi patronatem PSPiA KLANZA oraz między szkołami a Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA poprzez działania wspierające aktywność obywatelską.


Uczestnicy
W projekcie bierze udział 5 szkół objętych patronatem Stowarzyszenia KLANZA, 1 szkoła zaprzyjaźniona z KLANZĄ oraz 3 struktury Stowarzyszenia KLANZA współpracujące z tymi szkołami. Szkoły wspólnie ze strukturami wypracują sposób realizacji zadań projektowych. Zostanie przygotowany materiał na stronę internetową promujący i propagujący projekt. Zostanie zaplanowana, przygotowana i zrealizowana impreza na rzecz środowiska lokalnego z zaangażowaniem uczniów w każdym etapie jej realizacji.

Placówki oraz Zarząd Stowarzyszenia wezmą udział w wideokonferencji mającej na celu zapoznanie się, wymianę doświadczeń, wypracowanie zasad współpracy. Zostaną zorganizowane dwa warsztaty wyjazdowe. Jeden dla uczniów, drugi dla nauczycieli. Program warsztatów opracowany będzie po przeprowadzeniu badania potrzeb. Zajęcia warsztatowe będą prowadzone metodami aktywnymi, wykorzystującymi atrakcyjne ćwiczenia i zadania.


Uczestnicy projektu
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni im. Emilii Plater
  • Szkoła Podstawowa nr 70 w Łodzi
  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostródzie im. Armii Krajowej
  • Gdyńska Szkoła Społeczna - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
  • Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich w Lubawie
  • Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie
  • Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
  • Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Bogatyni
  • Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Gdyni


Główne działania
Każda ze szkół oraz Stowarzyszenie przygotuje i zamieści materiał promujący projekt w zakładce "Szkoła z Pasją". Treść i formę wypracują osoby zaangażowane w realizację projektu wykorzystując różne środki i techniki - wywiady, felietony, opowiadania, filmy, reportaże, zdjęcia, sprawozdania, itp. Zakładka ma promować działania projektowe, promować działania szkoły na rzecz społeczności lokalnej, promować aktywność obywatelską uczniów, promować pracę nad osobistym rozwojem, przybliżyć idee KLANZY, a w Stowarzyszeniu placówki patronackie, promować wykorzystanie metody KLANZY w pracy dydaktycznej i wychowawczej.


Wideokonferencja
W trakcie realizacji projektu zostanie zorganizowana i zrealizowana wideokonferencja z udziałem wszystkich zaangażowanych placówek i Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Będzie miała na celu zapoznanie się oraz prezentacje osób zaangażowanych w działania projektowe, wymianę doświadczeń, relacje z działań w środowisku lokalnym. Będzie to forma follow-up rozwijanych i uzyskanych na warsztatach kompetencji.

Celem konferencji jest integracja placówek patronackich oraz integracja placówek patronackich ze Stowarzyszeniem, wypracowanie zasad współpracy, a także pomoc szkołom w działaniach kierowanych do społeczności lokalnej. Stowarzyszenie chce skutecznie wspierać liderów zmian zachodzących w szkole i wokół niej.

Impreza środowiskowa
Każda ze szkół wspólnie ze Stowarzyszeniem zorganizuje i zrealizuje wielopokoleniową imprezę kierowaną do środowiska lokalnego jako praktyczny przykład działania projektowego z zaangażowaniem uczniów we wszystkie etapy jej realizacji - planowanie, promocja, organizacja, realizacja, udokumentowanie, ewaluacja (elementami zarządzania projektem). Aktywne zaangażowanie uczniów, podejmowanie działań na rzecz najbliższego otoczenia ma promować postawę prospołeczną oraz kształtować umiejętność wykorzystania wolnego czasu w sposób świadomy i ciekawy. Zainicjować uczenie się nowych rzeczy, podejmowanie wyzwań i pomaganie innym. Pozwoli na zdobywanie cennych doświadczeń, współpracę i współdziałanie w grupie.
Zakładamy, że wielopokoleniowe imprezy w środowisku lokalnym wejdą na stałe do kalendarza szkół i danych struktur Stowarzyszenia i będą cyklicznie realizowane. Planujemy realizację dwóch imprez w ciągu roku (jesienią - impreza pod hasłem wypracowanym przez dane placówki i wiosną - Ogólnopolski Dzień Tańca z KLANZĄ).Warsztaty dla uczniów i nauczycieli
Program warsztatów w obszarze angażowania społecznego zostanie opracowany po przeprowadzeniu badania potrzeb uczestników projektu. Zostaną zorganizowane wyjazdowe warsztaty dla uczniów oraz nauczycieli i przedstawicieli Stowarzyszenia. Zajęcia odbędą się w jednym czasie w tej samej miejscowości (w Łodzi). Prowadzone będą metodami aktywnymi, wykorzystującymi atrakcyjne ćwiczenia i zadania. Każda grupa (uczniowie, nauczyciele) będzie miała zapewnioną salę na swoje zajęcia. Obie grupy będą pracowały pod okiem wykwalifikowanych trenerów (po dwóch w każdej grupie) z zakresu motywacji, angażowania społecznego i kreowania liderów środowiska lokalnego.
Zajęcia będą dostosowane do poziomu i potrzeb każdej grupy (na podstawie badania ich potrzeb). Uczestnicy oraz wolontariusze będą mieli pokryte koszty związane z udziałem w warsztatach (przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie, zajęcia warsztatowe, materiały, dodatkowe atrakcje). Grupa uczniów oprócz warsztatów będzie miała zorganizowane dodatkowe zajęcia (atrakcje) w czasie wolnym np. grę uliczną, kino, zabawy integracyjne, zabawy na bliższe poznanie przeprowadzone przez przygotowanych wolontariuszy Stowarzyszenia.
Dzięki warsztatom uczestnicy poznają między innymi rolę, cechy lidera społecznego, poznają metody skutecznej pracy w zespole oraz zasady efektywnej współpracy, poznają podstawowe zasady komunikacji, aktywnego słuchania, prowadzenia dialogu, poznają sposoby motywowania grupy oraz metody rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z trudnościami, zdobędą wiedzę na temat planowania zadań i ich efektywnej realizacji, zostaną zaktywizowani w kierunku planowania i kierowania własnym rozwojem, świadomego kształtowania siebie i najbliższego otoczenia oraz wpływania na jakość życia innych. Ze szczególnym uwzględnieniem podstaw zarządzania projektem.

Projekt "SZKOŁA Z KLANZĄ - TWÓRCZO, RAZEM I AKTYWNIE" współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji zadania publicznego "Szkoła z Pasją II edycja".
 
 


 
Obiady w szkole

 
 
 
Na skróty
• Program wychowawczy»
• Zasady Oceniania »
• Regulamin stypendium »
• Zestaw podręczników »
• Samorząd Uczniowski »
• Z życia biblioteki szkolnej »
• Świetlica »
• Świetlicowe wieści »
 

 Klasowe wieści:
 • klasy I - III »
 • klasy IV - VI »

 • Smaki Zdrowia »
 • Kalendarz 2018/2019 »
 • Rozkład godzin lekcyjnych »
 • Dni wolne 2017/2018 »

Szkoła z Klanzą"Szkoła z Klanzą - twórczo, razem i aktywnie" »


 
Szko_a z klas_

KLANZA

Stowarzyszenie Wspólnota Polska

Ostróda miasto

Ostróda online

Ostróda gmina miejska