Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostródzie im. Armii Krajowej - strona głównaSzkoła Podstawowa nr 1 w Ostródzie im. Armii Krajowej - strona główna
Wizytówka szkoły - historia, o szkole, patron, szkoła z klasą, szkoła w liczbach
Struktura organizacyjna
Partnerzy szkoły
Społecznoś_ szkolna
Dokumenty szkolne
Strój szkolny
Jak pracujemy
Z życia szkoły
Rodzice
Uczniowie
Szkolna Liga Szachowa
Z matematyką przez świat
Dziennik elektroniczny

 

Związek Gmin Regionu
Ostródzko - Iławskiego
"Czyste Środowisko"
zaprasza na grę
o segregowaniu odpadówOśrodek doskonalenia nauczycieli w Olsztynie

KO Olsztyn

MEN


   

Statystyki  Licznik start:
15 marca 2015

 

Misja szkoły
"Uczymy i wychowujemy, aby dobrze nam było ze sobą i z innymi"
Dzisiaj jest:
Kontakt 


 1. Podstawowym obowiązkiem każdego ucznia jest uczestniczenie we wszystkich obowiązkowych zajęciach szkolnych, zalicza się do nich obecność na:

  • lekcjach,
  • uroczystościach,
  • imprezach,
  • projektach szkolnych np. Święto Szkoły , Dzień Dziecka itp., które są obowiązkową częścią realizowanego planu pracy szkoły,
  • zajęciach na basenie,
  • biegach na orientację,
  • grach i zabawach (realizacja czwartej godziny w-f),
  • zajęciach specjalistycznych i świetlicowych, jeżeli uczeń został na nie zapisany przez rodziców i jest tego dnia obecny w szkole

 2. Ustawowym obowiązkiem rodziców jest dbanie o realizację przez dziecko obowiązku szkolnego i usprawiedliwienie na bieżąco nieobecności dziecka w szkole, najpóźniej do najbliższego spotkania wychowawcy z rodzicami, po tym terminie nieobecności nie będą usprawiedliwiane

 3. Powodem nieobecności ucznia w szkole mogą być:

  • sprawy związane ze stanem zdrowia dziecka: choroba, pobyt w szpitalu, wizyta u lekarza, badania specjalistyczne itp.,
  • zdarzenie losowe w rodzinie np. pogrzeb ,pożar itp.,
  • ważne sprawy rodzinne, których załatwienie jest niemożliwe bez udziału dziecka, np. badanie więzi rodzinnych u Ośrodku Diagnostycznym na potrzeby Sądu itp.

 4. Wychowawca usprawiedliwia nieobecność ucznia w szkole na podstawie telefonicznego, osobistego lub pisemnego usprawiedliwienia rodziców lub prawnych opiekunów

 5. W usprawiedliwieniu obowiązkowo należy podać powód nieobecności dziecka w szkole

 6. Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia ucznia, jeżeli usprawiedliwienie nie zawiera powodu nieobecności, nastąpiło po terminie określonym w pkt.2, jego autorem nie jest rodzic lub prawny opiekun dziecka, błaha lub nieprawdziwa jest przyczyna nieobecności

 7. Do nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych nie zalicza się:

  • pobytu w sanatorium lub dłuższego pobytu w szpitalu, jeżeli dziecko realizuje tam obowiązek szkolny w szkole przyszpitalnej, sanatoryjnej,
  • reprezentowania szkoły w konkursach i na zawodach sportowych*,
  • reprezentowania szkoły jako członka delegacji *,
  • udzialu ucznia w badaniu w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

  W takich sytuacjach w dzienniku lekcyjnym wpisuje się odpowiednio: sanatorium, szzpital, konkurs, zawody, delegacja, PPP

  * - w czasie trwania konkursu, zawodów, uroczystości oraz drogi tam i z powrotem
 
 


 
Obiady w szkole

 
 
 
Na skróty
• Program wychowawczy»
• Zasady Oceniania »
• Regulamin stypendium »
• Zestaw podręczników »
• Samorząd Uczniowski »
• Z życia biblioteki szkolnej »
• Świetlica »
• Świetlicowe wieści »
 

 Klasowe wieści:
 • klasy I - III »
 • klasy IV - VI »

 • Smaki Zdrowia »
 • Kalendarz 2018/2019 »
 • Rozkład godzin lekcyjnych »
 • Dni wolne 2017/2018 »

Szkoła z Klanzą"Szkoła z Klanzą - twórczo, razem i aktywnie" »


 
Szko_a z klas_

KLANZA

Stowarzyszenie Wspólnota Polska

Ostróda miasto

Ostróda online

Ostróda gmina miejska