Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostródzie im. Armii Krajowej - strona głównaSzkoła Podstawowa nr 1 w Ostródzie im. Armii Krajowej - strona główna
Wizytówka szkoły - historia, o szkole, patron, szkoła z klas±, szkoła w liczbach
Struktura organizacyjna
Partnerzy szkoły
Społeczno¶_ szkolna
Dokumenty szkolne
Strój szkolny
Jak pracujemy
Z życia szkoły
Rodzice
Uczniowie
Szkolna Liga Szachowa
Z matematyką przez świat
Dziennik elektroniczny

 

Zwi±zek Gmin Regionu
Ostródzko - Iławskiego
"Czyste ¦rodowisko"
zaprasza na grę
o segregowaniu odpadówO¶rodek doskonalenia nauczycieli w Olsztynie

KO Olsztyn

MEN


   

Statystyki  Licznik start:
15 marca 2015

 

Misja szkoły
"Uczymy i wychowujemy, aby dobrze nam było ze sob± i z innymi"
Dzisiaj jest:
Kontakt "Andrzejki dawniej i dzi¶"


W dniach 27.11 - 02.12 realizowali¶my międzynarodowy projekt pod nazw± "Andrzejki dawniej i dzi¶", który został zorganizowany przez ODN Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".

Brali w nim udział uczniowie trzech szkół: Szkoły im. Szymona Konarskiego z Wilna, Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego z Wilna oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie.

Głównym celem projektu było poznanie kultury i obyczajów polskich. Uczestnicy wypracowali wspólny program artystyczny, który zaprezentowali w ostródzkim zamku dla dyrektorów szkół polonijnych.

Wspólnej pracy towarzyszyło wiele atrakcji. Dzieci miały spotkania integracyjne, robotykę i programowanie, zajęcia artystyczne, warsztaty taneczne, kręgle, kino i wycieczki do Olsztyna i Torunia.

Choć całe przedsięwzięcie trwało tylko tydzień, to zawi±zały się przyjaĽnie i trudno było się rozstać.


     

   

 
 


 
Obiady w szkole

 
 
 
Na skróty
• Program wychowawczy»
• Zasady Oceniania »
• Regulamin stypendium »
• Zestaw podręczników »
• Samorz±d Uczniowski »
• Z życia biblioteki szkolnej »
• ¦wietlica »
• ¦wietlicowe wie¶ci »
 

 Klasowe wie¶ci:
 • klasy I - III »
 • klasy IV - VI »

 • Smaki Zdrowia »
 • Kalendarz 2018/2019 »
 • Rozkład godzin lekcyjnych »
 • Dni wolne 2017/2018 »

Szkoła z Klanz±"Szkoła z Klanz± - twórczo, razem i aktywnie" »


 
Szko_a z klas_

KLANZA

Stowarzyszenie Wspólnota Polska

Ostróda miasto

Ostróda online

Ostróda gmina miejska