Aktualności | RODZICE I UCZNIOWIE

Rekrutacja 2022/2023

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023 w rekrutacji uzupełniającej

Lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023

Rekrutacja do klas I w roku szkolnym 2022/2023 odbywa się w oparciu o następujące dokumenty:

  • Zarządzenie nr 24/2022 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 17 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda;
  • Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ostróda dotyczące kryteriów rekrutacji kandydatów do kas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda, zamieszkałych poza obwodem szkoły
  • Uchwały nr XXXI/220/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miejską Ostróda (Dz.U. z 22 lutego 2017r. poz 909)

Poniżej przygotowaliśmy dla państwa skrót najważniejszych informacji z powyższych dokumentów

  1. ULICE NALEŻĄCE DO OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OSTRÓDZIE

21 Stycznia, Fryderyka Chopina, Generała Sikorskiego, Władysława Jagiełły nr 9-43, Jana III Sobieskiego, Wojciecha Kętrzyńskiego, Jana Liszewskiego, Karola Małłka, Seweryna Pieniężnego nr 35-105 i nr 30-100, Przedszkolna, Andrzeja Samulowskiego, Tadeusza Stępowskiego, Wojska Polskiego

  1. PROCEDURY REKRUTACJI

01.03.2022 – 18.03.2022 rodzice składają kartę zgłoszenia dziecka do klasy I (załącznik nr 1),  informację o dziecku (załącznik nr 2) klauzulę o ochronie danych osobowych (załącznik nr 3) oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka (załącznik nr 4). O przyjęciu dziecka do klasy I nie decyduje data wpływu dokumentów.

  • Rodzice dzieci spoza obwodu szkoły składają komplet dokumentów przewidzianych dla dzieci z obwodu oraz załącznik nr 5

01.03.2022 – 18.02.2022 – zapisy dzieci na świetlicę – zapisu dokonujemy poprzez wypełnienie punktu 3 karty zgłoszenia dziecka do klasy I (załącznik nr 1)

08.04.2022 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I

11.04.2022 – 22.04.2022– rodzice składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I (załącznik nr 6)

26.04.2022 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy I

  1. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – odbędzie się gdy po pierwszym etapie rekrutacji zostaną wolne miejsca

02.05.2022 – 14.05.2022 – dodatkowy termin składania kart zgłoszenia dziecka do klasy I.

27.05.2022 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I w rekrutacji uzupełniającej

30.05.2022 –10.06.2022 – rodzice składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I (załącznik nr 6)

14.06.2022 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy I

Na wszelkie pytania i wątpliwości odpowiadamy pod numerem telefonu 89 646 58 91 oraz pod adresem mailowym sekretariat@sp1.ostroda.pl

Godziny pracy: 8.00 – 15.00

 

Szkolny konkurs recytatorski 2024

WYNIKI KONKURSU RECYTATORSKIEGO 2023/2024 r. KLASY 4 – 8 Eliminacje szkolne W środę 20 marca w naszej szkole odbył się szkolny etap konkursu recytatorskiego. Wyłonieni zwycięzcy będą reprezentować naszą szkołę na etapie miejskim. MIEJSCE KLASY 5 KLASY 6 KLASY 7 KLASY...

uczniów

różnych aktywności

nauczycieli

Sal dydaktycznych

Kontakt

Adres: ul. Pieniężnego 30a, 14-100 Ostróda

Tel. / fax: +48 89 646 58 91

E-mail: sekretariat@sp1.ostroda.pl

Godziny pracy: 8 – 15

 

Skip to content