Dokumenty

STYPENDIA 2019/2020
(*Dokumenty należy złożyć do 15.09.2019 r. w sekretariacie szkoły)

STYPENDIUM SZKOLNE – WNIOSEK
STYPENDIUM SZKOLNE – OŚWIADCZENIE
REGULAMIN STYPENDIALNY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Kryteria stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I.
Regulamin rekrutacji
Klauzula RODO zapisy 2019
Kryteria stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I.
Karta zgłoszenia dziecka do klasy I. – 2019 r.
Załącznik do karty zgłoszenia dziecka do klasy I. w roku szkolnym 2019-1
POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
Informacja o zapisach dzieci do świetlicy
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ARMII KRAJOWEJ W OSTRÓDZIE