Dokumenty

STYPENDIA

STYPENDIUM SZKOLNE – WNIOSEK
STYPENDIUM SZKOLNE – OŚWIADCZENIE
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SZKOLNYCH DLA KLAS 4-6
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SZKOLNYCH DLA KLAS 7-8

DOKUMENTY REKRUTACYJNE 2021/2022

Rekrutacja do klas I w roku szkolnym 2021/2022 odbywa się w oparciu o następujące dokumenty:

Poniżej przygotowaliśmy dla Państwa skrót najważniejszych informacji z powyższych dokumentów.

1. ULICE NALEŻĄCE DO OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OSTRÓDZIE

21 Stycznia, Fryderyka Chopina, Generała Sikorskiego, Władysława Jagiełły nr 9-43, Jana III Sobieskiego, Wojciecha Kętrzyńskiego, Jana Liszewskiego, Karola Małłka, Seweryna Pieniężnego nr 35-105 i nr 30-100, Przedszkolna, Andrzeja Samulowskiego, Tadeusza Stępowskiego, Wojska Polskiego

2. PROCEDURY REKRUTACJI

01.03.2021 – 26.03.2021 rodzice składają kartę zgłoszenia dziecka do klasy I (załącznik nr 1), informację o dziecku (załącznik nr 2) klauzulę o ochronie danych osobowych (załącznik nr 3) oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka (załącznik nr 4). O przyjęciu dziecka do klasy I nie decyduje data wpływu dokumentów.

Rodzice dzieci spoza obwodu szkoły składają komplet dokumentów przewidzianych dla dzieci
z obwodu oraz załącznik nr 5.

01.03.2021 – 26.03.2021 – zapisy dzieci na świetlicę – zapisu dokonujemy poprzez wypełnienie punktu 3 karty zgłoszenia dziecka do klasy I (załącznik nr 1).

09.04.2021 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I

12.04.2021 – 23.04.2021 – rodzice składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I (załącznik nr 6).

26.04.2021 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy I

3. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – odbędzie się gdy po pierwszym etapie rekrutacji zostaną wolne miejsca

27.04.2021 – 14.05.2021 – dodatkowy termin składania kart zgłoszenia dziecka do klasy I.

31.05.2021 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I w rekrutacji uzupełniającej

01.06.2021 – 11.06.2021 – rodzice składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I (załącznik nr 6).

16.06.2021 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy I

 

Na wszelkie pytania i wątpliwości odpowiadamy pod numerem telefonu 89 646 58 91 oraz pod adresem mailowym sekretariat@sp1.ostroda.pl
Godziny pracy: 8 – 15

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I

Informacja o dziecku

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dziecka i jego rodziców

Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka

Kryteria stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I 2021

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I

Podstawowe informacje o pracy świetlicy szkolnej

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej 2021-2022

 

 

 

 

uczniów

różnych aktywności

nauczycieli

Sal dydaktycznych

Kontakt

Adres: ul. Pieniężnego 30a, 14-100 Ostróda

Tel. / fax: +48 89 646 58 91

E-mail: sekretariat@sp1.ostroda.pl

Godziny pracy: 8 – 15

 

Skip to content