1. Cel główny: rozwijanie aktywności plastycznej dzieci, ich zdolności i zainteresowań, stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz eksperymentowania za pomocą różnych materiałów i narzędzi.
  2. Nauczyciele prowadzący: Ewa Dropiewska, Sylwia Kajzer
  3. Zajęcia realizowane w klasie 2b
  4. Realizacja: systematycznie, raz w tygodniu: czwartek 10.45 – 12.30 (na czas nauki zdalnej zajęcia zostają zawieszone)
  5. Podczas zajęć dzieci mają możliwość twórczego działania, uczą się współpracować ze sobą, ale także opowiadać o swoich wytworach, dzielić się doświadczeniami, prezentować przed grupą to, co udaje się im stworzyć. Samodzielnie kreując swoją pracę, mogą odkrywać wiarę we własne możliwości. Poprzez stosowane różnorodne techniki, dzieci mają okazję doświadczać wieloma zmysłami, co umożliwia im aktywne poznawanie świata zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami.

uczniów

różnych aktywności

nauczycieli

Sal dydaktycznych

Kontakt

Adres: ul. Pieniężnego 30a, 14-100 Ostróda

Tel. / fax: +48 89 646 58 91

E-mail: sekretariat@sp1.ostroda.pl

Godziny pracy: 8 – 15

 

Skip to content