1. Cel główny: rozwijanie myślenia i działania twórczego dziecka oraz indywidualnych zdolności twórczych, wykształcenie w uczestnikach innowacyjnego podejścia do wykonywanych zadań poprzez gry i zabawy umysłowe, ruchowe, muzyczne, logiczne i edukacyjne.
  2. Nauczyciele prowadzący: Katarzyna Marter, Magdalena Górecka
  3. Zajęcia realizowane w klasie 3a
  4. Realizacja: systematycznie, raz w tygodniu: czwartek 10.45 – 12.30 (na czas nauki zdalnej zajęcia zostają zawieszone)
  5. Na zajęciach dzieci rozwijają aktywność twórczą, umiejętności społeczne, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi, wrażliwość wzrokową, słuchową i dotykową oraz postrzeganie pięcioma zmysłami. Kształcą też odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek, a także umiejętność rozumienia problemów i planowania własnych działań.

uczniów

różnych aktywności

nauczycieli

Sal dydaktycznych

Kontakt

Adres: ul. Pieniężnego 30a, 14-100 Ostróda

Tel. / fax: +48 89 646 58 91

E-mail: sekretariat@sp1.ostroda.pl

Godziny pracy: 8 – 15

 

Skip to content