J.A.K. Jedynkowa Akademia Kreatywności

„Teatralne potyczki” – zajęcia teatralne
  1. Cel główny: poznanie nowych form wyrazu i działań artystycznych, uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej i czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania, rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci i wrażliwości na żywe słowo i tekst, wyzwalanie aktywności ruchowej i pantomimicznej dzieci, rozwijanie kreatywności i swobodnej ekspresji artystycznej.
  2. Nauczyciele prowadzący: Krzysztofa Krajzewicz, Dominika Stolarczyk
  3. Zajęcia realizowane w klasie 3c
  4. Realizacja: systematycznie, raz w tygodniu: czwartek 10.45 – 12.30 (na czas nauki zdalnej zajęcia zostają zawieszone)
  5. „Teatralne potyczki” to zajęcia teatralne dla uczniów klas młodszych, które służą rozwijaniu aktywności intelektualnej, emocjonalno-społecznej i ruchowej. Pozwalają na realizację dziecięcych marzeń i są doskonałą podstawą wszechstronnego rozwoju uczniów.
    Zajęcia teatralne to szczególna forma aktywności twórczej uczniów, która pozwala rozwinąć potencjał każdego z nich. Podczas tych zajęć uczniowie uczą się wyrażania emocji i pielęgnowania otwartości, co pozytywnie wpływa także na ich relacje z rówieśnikami. Udział w zajęciach daje możliwość rozwijania wyobraźni twórczej dzieci oraz wrażliwości na żywe słowo i tekst.
    „Teatralne potyczki” łączą możliwość ekspresji i aktywności fizycznej młodych artystów, stając się tym samym inspirującą formą spędzania czasu.

Młodzieżowa Rada Miasta

20 grudnia 2022 r. odbyła się II Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Ostróda. Podczas spotkania podjęto uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Zespołów Problemowych oraz Animatora MRM Ostróda. 8 listopada 2022 r. w Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze posiedzenie...

uczniów

różnych aktywności

nauczycieli

Sal dydaktycznych

Kontakt

Adres: ul. Pieniężnego 30a, 14-100 Ostróda

Tel. / fax: +48 89 646 58 91

E-mail: sekretariat@sp1.ostroda.pl

Godziny pracy: 8 – 15

 

Skip to content