obraz obiad

OBIADY W SZKOLE

komunikaty

OBIADY W SZKOLE

PAŹDZIERNIK

uczeń – 22 dni x 4,50 zł = 99 zł

nauczyciel – 22 dni x 10,40 zł = 228,80 zł

Dzień Nauczyciela -stołówka nieczynna

Proszę o sprawdzenie kwoty u intendentki, jeżeli były zgłaszane odpisy.

Wpłaty za obiady należy dokonać od 1 do 10 dnia każdego miesiąca wyłącznie w formie przelewu bankowego na wyodrębnione konto dochodów własnych szkoły.

Nr konta: 85 2030 0045 1110 0000 0244 6370.

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który została dokonana opłata.

.