Ważne dokumenty - świetlica

Organizacja pracy świetlicy
 1. Świetlica zapewnia opiekę dzieciom w godzinach 6.30 – 16.20. 
 2. Uczniowie, którzy do szkoły przychodzą w godzinach porannych od 6.30 do 7.45 na swoje zajęcia lekcyjne oczekują w strefie relaksu i hali sportowej. W tym czasie zaleca się noszenie maseczek.
Procedury przyprowadzania i odbioru dziecka ze świetlicy:
– wejście rodziców do budynku szkoły jest ograniczone do strefy wspólnej (hol przy dyżurce);
– po wejściu do szkoły uczeń samodzielnie udaje się do szatni, następnie idzie w wyznaczone miejsce, gdzie oczekuje na zajęcia lekcyjne; 
– rodzice składają pisemne oświadczenia, określające sposób powrotu dziecka ze świetlicy;
– odbiór dzieci przez rodziców lub osoby upoważnione odbywa się o wyznaczonych przez szkołę godzinach: bezpośrednio po lekcjach, 13.15, 14.00,  15.00, 15.15, 15.30, 15.45, 16.00, 16.20.
– rodzic na oświadczeniu wpisuje dzień tygodnia i konkretną godzinę odbioru dziecka. Uczeń o wskazanej godzinie zostanie przyprowadzony z sali i przekazany osobie oczekującej na dziecko; 
– w przypadku, gdy rodzic pozwala na samodzielne opuszczanie świetlicy przez dziecko, na oświadczeniu wpisuje dzień tygodnia i dowolną godzinę wyjścia dziecka ze świetlicy. Oświadcza, że bierze odpowiedzialność za samodzielny powrót ucznia do domu. Uczeń, który nie ukończył 7 lat, nie może samodzielnie wracać do domu.

 

 1. Druki oświadczeń można pobrać ze strony internetowej szkoły: sp1.ostroda.pl (zakładka rodzice – uczniowie – świetlica szkolna – ważne dokumenty). Uzupełnione i podpisane dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej (skan lub czytelne zdjęcie z telefonu) na adres swietlica@sp1.ostroda.pl. W opisie musi się znajdować imię, nazwisko dziecka, klasa. Podpisane dokumenty można też złożyć do specjalnej, bezpiecznej skrzynki w portierni szkoły.
 2. Po skończonych zajęciach lekcyjnych, dzieci objęte opieką świetlicową, w miarę możliwości organizacyjnych, do godziny 15.00 pozostają w swojej sali, gdzie w grupie wychowawczej prowadzone są zajęcia świetlicowe. Każda grupa ma swojego wychowawcę świetlicowego.
 3. Od godziny 15.00 grupy się łączą. Uczniowie wówczas zobowiązani są do zakrywania ust i nosa i zachowania dystansu społecznego.
 4. W ramach zajęć świetlicowych, raz w tygodniu, w każdej grupie prowadzone są zajęcia sportowe przez nauczyciela wychowania fizycznego. Celem zajęć jest zaspokojenie potrzeb ruchowych w młodszym wieku szkolnym, rozbudzenie zainteresowań sportowych, a przede wszystkim kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku i promowanie zdrowego stylu życia.  
 5. Dzieciom w świetlicy organizowane są różne formy aktywności, które rozwijają ich pasje, zainteresowania, doskonalą umiejętności, uwzględniają ich potrzeby rozwojowe, edukacyjne, a także możliwości psychofizyczne. Między innymi są to zajęcia:
 • plastyczno- techniczne,
 • zajęcia czytelnicze, bajkoterapia,
 • zajęcia rekreacyjno-ruchowe,
 • zajęcia stolikowe (gry planszowe, karciane, układanki, puzzle), 
 • konkursy, uroczystości,
 • zajęcia muzyczno – rytmiczne 
 • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych,
 • prezentacje multimedialne,
 • pomoc w nauce
 1. Zajęcia świetlicowe odbywają się również na dziedzińcu szkolnym. Zaleca się, aby czas przebywania uczniów na świeżym powietrzu był możliwie długi. Korzystanie z zabaw na świeżym powietrzu nie jest ograniczone przez pogodę . W związku z powyższym ubiór dziecka powinien być adekwatny do panujących warunków atmosferycznych.
 2. Uczniowie podczas pobytu w świetlicy mają możliwość zjedzenia obiadu. Wyjścia na obiad odbywają się wg ustalonego harmonogramu.
 3. W świetlicy obowiązują szkolne procedury bezpieczeństwa. 
 4. Szczegółowy regulamin świetlicy dostępny jest na stronie szkoły.

uczniów

różnych aktywności

nauczycieli

Sal dydaktycznych

Kontakt

Adres: ul. Pieniężnego 30a, 14-100 Ostróda

Tel. / fax: +48 89 646 58 91

E-mail: sekretariat@sp1.ostroda.pl

Godziny pracy: 8 – 15

 

Skip to content