ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica szkolna to miejsce odpoczynku, zabawy i nauki!!!

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do odpoczynku, relaksu, działalności kreatywnej i zaspokojenie potrzeb: bezpieczeństwa, sukcesu, uznania, kontaktów społecznych.

Zajęcia organizowane są w salach lekcyjnych odpowiednio do tego przystosowanych. Sale wyposażone są w zabawki, gry, klocki, hamaki, kanapy i wiele innych pomocy dydaktycznych. Do dyspozycji uczniowie mają również szkolną strefę chillout (relaksu), atelier (pracownię sztuki), mini salę kinową, salę gimnastyczną oraz boisko szkolne.

W świetlicy organizowane są uczniom różne formy aktywności, które uwzględniają ich potrzeby rozwojowe, edukacyjne, a także możliwości psychofizyczne, w szczególności: zajęcia rozwijające pasje, zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny, m.in. aktywność ruchową na świeżym powietrzu, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne oraz pomoc nauczyciela w odrabianiu lekcji przez dzieci.

Proponowane formy zajęć:

  • eksperymenty
  • zajęcia z żywego słowa, bajkoterapia
  • zajęcia plastyczno- techniczne
  • zajęcia muzyczno – rytmiczne
  • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych
  • zajęcia rekreacyjno-ruchowe w sali i na powietrzu
  • swobodne zabawy zgodne z zainteresowaniami i potrzebami dzieci

a także konkursy o różnorodnej tematyce i okolicznościowe uroczystości.

W świetlicy dbamy o przyjazne relacje, wzajemny szacunek, a przede wszystkim dobrą zabawę!

Świetlica czynna jest w godzinach 630 do 1620.

 

uczniów

różnych aktywności

nauczycieli

Sal dydaktycznych

Kontakt

Adres: ul. Pieniężnego 30a, 14-100 Ostróda

Tel. / fax: +48 89 646 58 91

E-mail: sekretariat@sp1.ostroda.pl

Godziny pracy: 8 – 15

 

Skip to content