Uczymy

wysoki poziom nauczania

Zapewniamy wysoki poziom nauczania:

  • uczymy w atmosferze życzliwości, akceptacji, wzajemnego zrozumienia i szacunku
  • stawiamy wymagania oraz uczymy, jak się uczyć
  • pracujemy metodami zakotwiczonymi w rozumowaniu i doświadczaniu oraz kulturze błędu
  • korzystamy z narzędzi TOC, które pomagają samodzielnie rozwiązywać problemy oraz wiedzieć i rozumieć więcej
  • rozwijamy kompetencje proinnowacyjne: samodzielność myślenia, współpraca, rozwiązywanie problemów, liderstwo, zarządzanie sobą
  • budujemy świadomość i poczucie odpowiedzialności za własny rozwój
  • stwarzamy możliwości poznawania własnych uzdolnień, pasji i tworzymy warunki do ich rozwijania
  • wykorzystujemy narzędzia IT
  • realizujemy projekty szkolne i we współpracy z partnerami zewnętrznymi
  • dysponujemy ciekawą ofertą zajęć pozalekcyjnych

uczniów

różnych aktywności

nauczycieli

Sal dydaktycznych

Kontakt

Adres: ul. Pieniężnego 30a, 14-100 Ostróda

Tel. / fax: +48 89 646 58 91

E-mail: sekretariat@sp1.ostroda.pl

Godziny pracy: 8 – 15

 

Skip to content