Wychowujemy

w wychowaniu 1

W wychowaniu:

  • kierujemy się wartościami bliskimi patronowi naszej szkoły- Armii Krajowej
  • uczymy rozumienia uniwersalnych wartości: prawdy, dobra, piękna, odpowiedzialności, altruizmu, patriotyzmu, solidarności i wzajemnego szacunku
  • budujemy świadomość własnej tożsamości, miłości i szacunku do swojego kraju
  • dbamy, by każdy miał możliwość odkrywania i rozwijania własnego potencjału, świadomości swoich potrzeb oraz mocnych i słabych stron,
  • pokazujemy wartość dobrych relacji z ludźmi i uczymy, jak je budować
  • uwrażliwiamy na potrzeby drugiego człowieka, dostrzegamy je, szanujemy i działamy na rzecz innych w ramach wolontariatu
  • rozwijamy samodzielność działania i myślenia, uświadamiamy, że zarówno sukces, jak i porażka prowadzą do rozwoju
  • dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych
  • towarzyszymy w samorozwoju, by nasi absolwenci odpowiedzialnie wkraczali w dorosłość, mając świadomość konsekwencji własnych decyzji

uczniów

różnych aktywności

nauczycieli

Sal dydaktycznych

Kontakt

Adres: ul. Pieniężnego 30a, 14-100 Ostróda

Tel. / fax: +48 89 646 58 91

E-mail: sekretariat@sp1.ostroda.pl

Godziny pracy: 8 – 15

 

Skip to content