Obiady w szkole – maj

komunikaty

Obiady w szkole

Koszt obiadów w maju wynosi:
Uczeń – 50,40 zł

Jest to kwota pomniejszona o wartość posiłków, które nie były wydane w okresie strajku nauczycieli ( 8 dni x 4,20 zł )

Płatność wyłącznie przelewem na wyznaczone konto szkoły do 10 – każdego miesiąca.

.